Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr


ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 35 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

NEWSLETTER

Αρχική ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ KINHTΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
KINHTΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

1. Επενδύσεις σε ΦΒ Πάρκα και Βιομηχανικές Στέγες

Ο νόμος για την προώθηση των Α.Π.Ε. (Ν. 3468/2006) σε συνδυασμό με τον N. 3851/2010 και την υψηλή ηλιοφάνεια στην χώρα μας, εξασφαλίζουν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, με υψηλές αποδόσεις επί των επενδυμένων κεφαλαίων σας.

Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Οι παρακάτω τιμές πώλησης, αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές που ψηφίστηκαν από 08/2012 και αφορούν την Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.1.2012 και την  Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.1.2012, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα και τροφοδοτείται στο δίκτυο της ΔΕΗ, θα τιμολογείται πλέον ως εξής: 

 

 

Για διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις < 100 kWκαι μη διασυνδεδεμένα νησιά (ανεξάρτητα ισχύος)

Για διασυνδεδεμένες εγκαταστάσεις > 100 kW

Για Φ/Β σε στέγες

Αύγουστος 2012

225,00

180,00

250,00

Φεβρουάριος 2013

214,88

171,9

238,75

Αύγουστος 2013

205,40

164,16

228,01

Φεβρουάριος 2014

195,97

156,78

217,75

Αύγουστος 2014

187,15

149,72

207,95

 

2. Επενδύσεις σε Οικιακές Στέγες

Με την Κ.Υ.Α. ( Αριθ. Πρωτ.: 12323/ ΓΓ:175 από 04-06-2009) για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η οποία ισχύει από 1η Ιουλίου 2009, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη του, για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα βασικά σημεία της απόφασης είναι τα εξής :

  • Παρέχεται σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (ως παραπάνω πίνακας) για 25 έτη (αναπροσαρμοζόμενη κατ’ έτος στο 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή στο 140% της Μέσης ΟΤΣ).
  • Προϋπόθεση για την ένταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι η κυριότητα του χώρου εγκατάστασης και η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται. Επίσης προϋπόθεση αποτελεί ότι μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού, όταν πρόκειται για κατοικία, να καλύπτεται από ηλιοθερμικά ή ηλιακό θερμοσίφωνα.
  • Η καταμέτρηση από την ΔΕΗ της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της κατανάλωσης που καταναλώνεται.
  • Για την ηλεκτρική ενέργεια που πωλείται-διοχετεύεται στο δίκτυο, γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Σε περίπτωση που είναι πιστωτικός ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πιστώνεται τραπεζικός λογαριασμός του καταναλωτή από την ΔΕΗ (την ημερομηνία εξόφλησης που προβλέπει ο λογαριασμός της ΔΕΗ).
  • Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον ιδιώτη – μικρή επιχείρηση είναι απλές και γρήγορεςα. Διατύπωση Όρων Σύνδεσης από την τοπική ΔΕΗ, β. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την τοπική Πολεοδομία δεν απαιτείται (μόνο ΕΠΑΕ σε εξειδικευμένες περιπτώσεις) και γ. Σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης και Σύμβασης Συμψηφισμού με την ΔΕΗ.

Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση για ιδιώτες (άνοιγμα βιβλίων, έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος).

 

 

Οι μεγαλύτεροι συνεργάτες μας

created byInternet Business Hellas