Αλλαγή μεγέθους
Heliosres Photo

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος σας;

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης και συντήρησης είναι ουσιαστικά αναπόσπαστο μέρος του συνόλου υπηρεσιών που αφορούν τα Φ/Β συστήματα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι σχεδιασμένες ειδικά για εσάς που δεν θέλετε να αφήνετε τίποτε στην τύχη και προστατεύουν το Φ/Β σύστημά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεστε όχι μόνο αν συμβεί κάποια ζημιά στο σύστημα σας, αλλά  προλαμβάνετε μελλοντικές δυσλειτουργίες και απώλειες εσόδων.

Μέσω των προγραμμάτων συντήρησης HELIOSRES εξασφαλίζετε:
-       διαρκή προστασία και πρόληψη βλαβών του συστήματος
-       αποφυγή δυσλειτουργιών
-       μεγιστοποίηση των εσόδων σας από την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
-       εγγυημένη απόδοση συστήματος
-       αύξηση της απόδοσης του συστήματος σας από το τακτικό πλύσιμο των πάνελ
-       άμεση ανταπόκριση και τεχνική αποκατάσταση

Μέσω των υπηρεσιών HELIOSRES-Συντήρηση το Φ/Β σύστημά σας συνδέεται με μόνιμο σύστημα παρακολούθησης, ώστε να είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος του  365 ημέρες το χρόνο. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος παρατηρείται, καταγράφεται και αναφέρεται προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα.

Επιπλέον, παρέχεται πλύσιμο των πάνελ για να μην επηρεάζεται η απόδοση του συστήματος σας από την επικάθιση σκόνης και αλάτων. Μάλιστα, με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η απόδοση του έως και 15%. Το πλύσιμο γίνεται με φυσικά καθαριστικά, φιλικά προς το περιβάλλον.

Μια τεχνική μονάδα εξυπηρέτησης βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας ελέγχοντας σε μόνιμη βάση το σύστημα σας. Με  καθημερινό Σύστημα Παρακολούθησης η εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει αποτελεσματική και άμεση τεχνική υποστήριξη.

H HELIOSRES έχει σχεδιάσει και σας προσφέρει διαφορετικά προγράμματα συντήρησης, προκειμένου να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.

HELIOSRES- Συντήρηση Στέγες
Το πρόγραμμα για τη συντήρηση των στεγών περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Ετήσια προληπτική συντήρηση
  • Τηλεπαρακολούθηση*
  • Αποκατάσταση βλαβών

*Για την Τηλεπαρακολούθηση θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο αντίστοιχο σύστημα. Μπορεί όμως να εγκατασταθεί και εκ των υστέρων.

 

HELIOSRES- Συντήρηση Στέγες Plus
Περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του προγράμματος Συντήρηση Στέγες και επιπλέον:
-        Καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ 2 φορές το χρόνο

Ασφάλιση Φ/Β συστήματος
Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να συνδυάσετε οποιοδήποτε από τα προγράμματα συντήρησης με ασφάλιση του Φ/Β συστήματος σας, κατά παντός κινδύνου προκειμένου να επιτύχετε την μεγαλύτερη δυνατή προστασία για την επένδυσή σας.