Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr


ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 100 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

NEWSLETTER

Αρχική ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει η HELIOSRES, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της κάθε εγκατάστασης.

Είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε μονοφασικά αλλά και τριφασικά δίκτυα.

 
Από την παραγωγή απ’ ευθείας στη κατανάλωση

Το μεγάλο πλεονέκτημα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, κατά την διάρκεια της ημέρας όπου τότε έχουμε και τα “peak” της ζητούμενης ισχύος, διοχετεύεται απ’ ευθείας στις εκάστοτε καταναλώσεις.

Στην είσοδο του μετατροπέα (π.χ. Sunny Island ) θα καταλήγει η έξοδος της γεννήτριας (ή ΔΕΗ) και οι συσσωρευτές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε ο Sunny Island (κεντρικός μετατροπέας) να μπορεί να διαχειριστεί την ενέργεια που παράγετε άμεσα από το φωτοβολταϊκό σύστημα και να μπορεί να συμπληρώνει ηλεκτρική ενέργεια από τους συσσωρευτές, όταν το κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση όπου η χωρητικότητα των συσσωρευτών πέσει κάτω από το όριο όπου θα έχουμε προγραμματίσει τον μετατροπέα που θα τις παρακολουθεί (Sunny island), τότε ο ίδιος ο Sunny island μας παρέχει μία εντολή για την εκκίνηση και το σβήσιμο της γεννήτριας (ή σύνδεση-αποσύνδεση από το δίκτυο της ΔΕΗ). Εφόσον τεθεί σε λειτουργία η γεννήτρια, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για  την φόρτιση των συσσωρευτών και μέρος αυτής για την κάλυψη των αναγκών της οικίας. 


Δυνατότητα εφεδρείας για περιπτώσεις διακοπής  ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος της ΔΕΗ, τότε ο Sunny Island θα απορροφήσει ενέργεια από τους συσσωρευτές καλύπτοντας έτσι, σε συνεργασία με την απ’ ευθείας παραγόμενη ισχύς των φωτοβολταϊκών, τις απαιτούμενες καταναλώσεις της οικίας. 

 

Δυνατότητα επεκτασιμότητας του συστήματος

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των συγκεκριμένων συστημάτων είναι η εύκολη επεκτασιμότητα τους. Στη έξοδο και στο δίαυλο του εναλλασσόμενου ρεύματος που τροφοδοτεί τις καταναλώσεις θα μπορούσε να συνδεθεί απ’ ευθείας μία ή και περισσότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Σχηματικά διακρίνεται η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος.

Δυνατότητα Αυτοπαραγωγής (πώληση της περισσευούμενης ηλ. ενέργειας στη ΔΕΗ)

Το σύστημα είναι ευνόητο ότι κάποιες στιγμές θα παράγει ενέργεια και αυτή δεν θα διοχετεύεται πουθενά λόγω του ότι, είτε δεν θα υπάρχουν καταναλώσεις, είτε οι καταναλώσεις θα είναι μικρότερες από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής μπορεί να γίνει και ένας μικρός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας (αυτοπαραγωγός) ο οποίος θα διοχετεύει - πουλάει την περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.

Η ηλεκτρική ενέργεια όπου θα διοχετευτεί στο δίκτυο θα τιμολογηθεί από τη ΔΕΗ προς το καταναλωτή βάση της επιδοτούμενης πράσινης KWh η οποία θα ανέρχεται σε 0,45 €/KWh και θα υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να πωληθεί έως και το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 


Δυνατότητα τηλεπιτήρησης του συστήματος με το Sunny WebBox

Μέσω του SMA Sunny WebBox μπορείτε να λαμβάνεται πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και να κάνετε έγκαιρη διάγνωση πιθανών βλαβών. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και μεταβολής των παραμέτρων του μετατροπέα. Το μόνο που απαιτείται για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του WebBox είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση στο Internet. Τέλος με το σύστημα που περιγράψαμε υπάρχει η δυνατότητα τηλεπιτήρησης της εγκατάστασης και από την εταιρία μας, με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων.

Έχοντας πάντα υπόψη μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών σας,  έχουμε την δυνατότητα σχεδίασης και εγκατάστασης οποιουδήποτε συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.

 

Οι μεγαλύτεροι συνεργάτες μας

created byInternet Business Hellas