Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr


ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 100 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

NEWSLETTER

Αρχική NET METERING NET METERING
NET METERING
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ NET METERING:
ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

Το νέο πρόγραμμα NET-METERING επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρηση), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών , να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σημαντικά οφέλη του NET-METERING για τον καταναλωτή είναι :

  • τον προστατεύει από τις μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός
  • τον απαλλάσσει από την χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ για το τμήμα της ενέργειας που παράγει έχει αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

           και

  • σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας για την θέρμανση και ψύξη, το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης και θέρμανσης μπορεί να μειωθεί δραματικά

ΕΙΚΟΝΙΚΟ (VIRTUAL) NET METERING:

Σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις, αγρότες και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πλέον με την θεσμοθέτηση της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση (ή και τις εγκαταστάσεις) κατανάλωσης. Μέχρι πρόσφατα, αυτό που ισχύει είναι ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπραγαγωγούς σε εγκαταστάσεις που συνδέονται στο δίκτυο και είναι στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, γεγονός το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνει, λόγω και της έλλειψης κατάλληλου και επαρκούς χώρου.

Η απόφαση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν έχουν δική τους στέγη να συμψηφίσουν την κατανάλωσή τους με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (κτίριο, οικόπεδο κτλ.).

Επίσης θα δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά σε διαφορετική τοποθεσία (μη δεσμεύοντας π.χ. μέρος της καλλιεργήσιμης γης τους) και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας να συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε έναν και μόνο μετρητή.

Τέλος θα επιτρέψει σε Δήμους και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου να αξιοποιήσουν ελεύθερους χώρους (π.χ. ταράτσες σχολείων) για την παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση άλλων δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών.

Επίσης, επισημαίνεται πως η δυνατότητα εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering) δίνεται όχι μόνο σε Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες, αλλά και σε σταθμούς βιομάζας / βιοαερίου / βιορευστών, σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σε ΣΗΘΥΑ.

H ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού σταθµού στην περίπτωση του virtual net-metering µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 κιλοβάτ. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι να µην ξεπερνά το 50% της συνολικής κατανάλωσης της εκμετάλλευσης. Η διάρκεια δε της σύμβασης συμψηφισμού θα έχει διάρκεια 25 έτη, η δε εκκαθάριση θα γίνεται κάθε τρία έτη.

Η HELIOSRES δραστηριοποιείται από το 2007 στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων, που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (Α.Π.Ε.), σε θέματα Παραγωγής & Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, Aυτόνομα και Υβριδικά Συστήματα. Δραστηριοποιείται επίσης σε Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σας και στο NET METERING πανελλαδικά. Εμπιστευτείτε την εταιρεία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και την πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο των φωτοβολταϊκών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες με ή χωρίς αποθήκευση μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω link απο τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών:

https://helapco.gr/pdf/HELAPCO_Net_Metering.pdf

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε μια εξατομικευμένη ΔΩΡΕΑΝ μελέτη - οικονομοτεχνική προσφορά για να εξασφαλίσετε ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ και την μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης σας.

Ε-mail: info@heliosres.gr ή στο Τηλ : +30 210-6893966

 

Οι μεγαλύτεροι συνεργάτες μας

created byInternet Business Hellas