Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr


ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 100 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

NEWSLETTER

Αρχική ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τώρα ο καταναλωτής (ιδιώτης ή επιχείρηση) μπορεί να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω εγκατάστασης διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής.

O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τώρα ο καταναλωτής (ιδιώτης ή επιχείρηση) μπορεί  να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική

ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών

του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω εγκατάστασης διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

συστημάτων αυτοπαραγωγής. Με την Υπ. Απόφαση από 30/12/2014 ο ενεργειακός συμψηφισμός

παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας, γνωστός με τον όρο NET-METERING, είναι πλέον

γεγονός και στην χώρα μας. 

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, στελεχώνεται από εξειδικευμένους

μηχανικούς  με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση-τεχνική

υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχοντας εγκαταστήσει πανελλαδικά μεγάλο αριθμό όχι μόνο

διασυνδεδεμένων, αλλά και αυτόνομων φ/β συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και

υβριδικά φ/β συστήματα, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτης σας για αντίστοιχες εξειδικευμένες

και αξιόπιστες λύσεις.

Tα  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, δηλ:

 • η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • η εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
 • η πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία 
 • το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και
 • η πελατοκεντρική φιλοσοφία και οι ευχαριστημένοι πελάτες 

αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την τεχνική αρτιότητα των προσφερόμενων συστημάτων μας

NET METERING, σε συνάρτηση με τις ανταγωνιστικές τιμές αυτών.

 

Τα  Συστήματα Συμψηφισμού Ενέργειας (ΝΕΤ METERING) που προσφέρει η HELIOSRES, έχουν τη

δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις κάθε πελάτη. Μπορούν να

εγκατασταθούν σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα και προσφέρουν πολλές επιλογές επέκτασης για

την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

ΝΕΤ METERING:

 

Το ΝΕΤ METERING ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον έλληνα καταναλωτή να παράγει

την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται/καταναλώνει στο σπίτι του ή στο χώρο της εμπορικής του

δραστηριότητας. Συνεπώς ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να

μπορεί να καλύπτει τις δικές του ανάγκες.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Φ/Β μπορεί να καταναλώνεται άμεσα από τον ιδιοκτήτη

του Φ/Β. Εάν δεν υπάρχει παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. νύχτα, κτλ) ο καταναλωτής

εξακολουθεί να προμηθεύεται την ηλεκτρική του ενέργεια απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΗ

στις ισχύουσες τιμές. Εάν η συνολική παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο

είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ο συμψηφισμός της συνολικής παραγόμενης Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο

με την καταναλισκόμενη από τον καταναλωτή ηλεκτρική ενέργεια γίνεται σε ετήσια βάση (12 μήνες).

Ο 12μηνος συμψηφισμός ευνοεί ιδιαίτερα τον ελλαδικό χώρο, αφού η περίσσεια ενέργεια του

καλοκαιριού θα καλύπτει την μειωμένη παραγωγή κατά τους χειμερινούς μήνες.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

 

Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη)

ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον

χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση

αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη

συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Έτσι οι ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων μπορούν να εγκαταστήσουν

ένα σύστημα NET METERING και να κάνουν τα ακίνητα τους πιο ανταγωνιστικά!

 

Αντίστοιχα οι μισθωτές μπορούν να έρθουν σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες τους 

για εγκατάσταση τέτοιου συστήματος με αντάλλαγμα την μείωση του ενοικίου! Έτσι

οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη παραμονή του μισθωτή, ενώ σε

περίπτωση αποχώρησης του, το ακίνητο θα είναι πιο ανταγωνιστικό και

συνεπώς θα ενοικιασθεί πιο γρήγορα και εύκολα !

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του

Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού

ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος

την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

 

 

1. Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.


2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να 

είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής,

με μέγιστη ισχύ τα 500 ΚW.


3. Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ

για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 KW ενώ για την Κρήτη τα 50 KW.

4. Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις

η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

5.Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται

σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες).

6.Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια

που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.

7.Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του

ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

8.Προστατεύει τον καταναλωτή  από τις μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού

ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

 

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

Για να ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών και να αποφευχθούν οι υπερβολές,

η υπ. απόφαση καθορίζει συγκεκριμένα όρια για την εγκατάσταση συστημάτων NET METERING,

τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

net metering table

* Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης
**  Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωση. 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ):

1. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή).


2. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.


3. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.


4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.


5. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίο συνυποβάλλονται:

i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,

ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:

α) τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης,

β) μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,

γ) οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει ναβρίσκονται εντός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5Hz).

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά, γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα,  iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και προϋποθέσεις του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού ΝΕΤ METERING, η HELIOSRES είναι στην διάθεση σας.

 

 

HELIOSRES: 100% Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων 100kW

Η HELIOSRES σε συνεργασία με την PROBANK LEASING και την εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων PHONOSOLAR, προσφέρουν 100% χρηματοδότηση για Φωτοβολταϊκά Πάρκα και Βιομηχανικές Στέγες ισχύος 100 kW.

Η HELIOSRES σε συνεργασία με την PROBANK LEASING και την εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων PHONOSOLAR, προσφέρουν 100% χρηματοδότηση για Φωτοβολταϊκά Πάρκα και Βιομηχανικές Στέγες ισχύος 100 kW.

H PROBANK LEASING, θυγατρική της ελληνικής πολυμετοχικής τράπεζας PROBANK, έχοντας σημαντική εμπειρία στο χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης- LEASING για πάνω από δέκα χρόνια, έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο της ενέργειας, χρηματοδοτώντας μεγάλες μονάδες Φ/Β πάρκων συνολικής ισχύος πάνω από 60 MW.

Η PHONOSOLAR είναι θυγατρική της SUMEC Group Corporation, μέλος του Ομίλου China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH), μία από τις top 500 εταιρείες στον κόσμο. Η PHONOSOLAR είναι από τις κορυφαίες βιομηχανίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, κατασκευάζοντας υψηλής ποιότητας και απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ από το 2004.

Η HELIOSRES, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των Φ/Β Συστημάτων, έχει έως σήμερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 20 MW. Πολύ επιτυχημένη είναι η παρουσία της και στην αγορά των Οικιακών Φ/Β Συστημάτων, έχοντας ολοκληρώσει ήδη την εγκατάσταση 185 έργων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6893966 για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης της επένδυσης σας.

HELIOSRES: Δυναμική παρουσία στην 46η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Η HELIOSRES συμμετέχει δυναμικά στη φετινή Π.Ε. Λαμίας 2012 και προσκαλεί τους επισκέπτες της έκθεσης στο περίπτερο της (stand 46-47), ώστε να ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να έχουν τόσο οι ιδιώτες, όσο και επιχειρηματίες επενδύοντας σε Φ/Β συστήματα και Μικρές Ανεμογεννήτριες.

Με περισσότερα από 17 ΜW εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά Πάρκα

και 175 εγκατεστημένα Οικιακά ΦΒ συστήματα,

η HELIOSRES υποδέχεται τους επισκέπτες της  Π.Ε. Λαμίας.

 

Η HELIOSRES συμμετέχει δυναμικά στη φετινή Π.Ε. Λαμίας 2012 και προσκαλεί τους επισκέπτες της έκθεσης στο περίπτερο της (stand 46-47), ώστε να ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορούν να έχουν τόσο οι ιδιώτες, όσο και επιχειρηματίες επενδύοντας σε Φ/Β συστήματα και Μικρές Ανεμογεννήτριες. Στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε οι συγκεκριμένες επενδύσεις έχουν σημαντικές αποδόσεις και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον μας.

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης η HELIOSRES έχει να προτείνει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, λύση χρηματοδότησης για το 100% της επένδυσης για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 100 kW.

 

Η έκθεση Π.Ε. Λαμίας θα πραγματοποιηθεί 12-20 Μαίου 2012, στην Λαμία και θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00-22.30 και Σαββατοκύριακο 10.00-14 & 18.00-22.30.

Σας περιμένουμε.

HELIOSRES Νέα έργα 2,5 MW σε βιομηχανικές στέγες

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2,5 ΜW σε βιομηχανικές στέγες στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2,5 ΜW σε βιομηχανικές στέγες στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

 

Οι συγκεκριμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί αναμένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 3.800.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας αντίστοιχα την έκλυση τουλάχιστον 3.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

 

Η HELIOSRES έχει έως σήμερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 14 MW πανελλαδικά, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέων σταθμών συνολικής ισχύος 3,5 MW.

 

Πολύ επιτυχημένη είναι η παρουσία της HELIOSRES και στην αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα ολοκληρώσει την εγκατάσταση 145 συστημάτων πανελλαδικά. Το σύνολο των παραπάνω υλοποιημένων εγκαταστάσεων κατατάσσουν την HELIOSRES ανάμεσα στους μεγαλύτερους εγκαταστάτες της χώρας μας.

Η HELIOSRES ΣΤΗΝ ECOTEC 2012

Η HELIOSRES θα συμμετάσχει και φέτος στην έκθεση ECOTEC 2012 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο EXPO Athens από την Πέμπτη 15 Μαρτίου έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου.

Η HELIOSRES θα συμμετάσχει και φέτος στην έκθεση ECOTEC 2012 η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο EXPO Athens από την Πέμπτη 15 Μαρτίου έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες του περιπτέρου της εταιρείας μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες επένδυσης σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα, σε στέγες κτηρίων ή φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και για τις προοπτικές που προσφέρουν τα Μικρά Αιολικά Πάρκα. 

Παράλληλα η HELIOSRES θα διοργανώσει δύο ομιλίες με θεματολογία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Μικρές Ανεμογεννήτριες. 

Επισκεφθείτε το περίπτερο μας στην Αίθουσα 4. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να σας ενημερώσουμε. 

 

HELIOSRES: Επέκταση δραστηριοτήτων και στις Μικρές Ανεμογεννήτριες

H HELIOSRES, έχοντας μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων με περισσότερα από 14 MW σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, ανακοινώνει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και στις Μικρές Ανεμογεννήτριες.

H HELIOSRES, έχοντας μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων με περισσότερα από 14 MW σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, ανακοινώνει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και στις Μικρές Ανεμογεννήτριες.

 

Ως γνωστόν με τον Ν.3851/2010 παρέχονται σημαντικά κίνητρα για εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, ισχύος έως 50 kW (τιμή πώλησης ενέργειας: 250 €/MWh) και υπό προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις σε αιολική ενέργεια έχουν σημαντικές αποδόσεις επί των επενδυμένων κεφαλαίων και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον μας.

Η HELIOSRES είναι αντιπρόσωπος και διανομέας των πλέον αξιόπιστων μικρών ανεμογεννητριών παγκοσμίως, όπως της καναδέζικης εταιρείας SEAFORTH ENERGY INC. (κατασκευαστή της κορυφαίας ανεμογεννήτριας AOC 15/50 των 50 kW) καθώς και των κινέζικων εταιρειών HUMMER και ETTES. Η συνεργασία με τους συγκεκριμένους κατασκευαστές, σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα στελέχη και την άριστη ποιότητα υπηρεσιών και κατασκευής της HELIOSRES, εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των αιολικών συστημάτων που αναλαμβάνει.

Η HELIOSRES είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008  και παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες (one stop shop) για την υλοποίηση επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες:

1) Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου
2) Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού
3) Μελέτη και Αξιολόγηση Επένδυσης
4) Πλήρη Αδειοδότηση
5) Επιλογή του πλέον αξιόπιστου εξοπλισμού
6) Εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο
7) Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Παράλληλα η HELIOSRES, με στόχο την παροχή άμεσων και αξιόπιστων επενδυτικών λύσεων "με το κλειδί στο χέρι", έχει δεσμεύσει για λογαριασμό των πελατών της, κατάλληλες εκτάσεις γης, σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό και μπορεί να αναλάβει άμεσα την πλήρη αδειοδότηση έργων.

HELIOSRES: Πάνω από 1 MW οι εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων

H HELIOSRES, συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των Φ/Β συστημάτων, ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το 1 MW σε εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 130ου οικιακού Φ/Β συστήματος σε στέγη κτιρίου ιδιώτη, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

H HELIOSRES, συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των Φ/Β συστημάτων, ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το 1 MW σε εγκαταστάσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 130ου οικιακού Φ/Β συστήματος σε στέγη κτιρίου ιδιώτη, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και του 130ου οικιακού Φ/Β συστήματος και έχοντας εγκαταστήσει συνολικά πάνω από 14 MW σε πάρκα και βιομηχανικές στέγες,  η HELIOSRES δεν αποτελεί τυχαία έναν από τους μεγαλύτερους εγκαταστάτες Φ/Β συστημάτων στη χώρα μας.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών υλοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικού της HELIOSRES. Τα συγκεκριμένα Φ/Β συστήματα αναμένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 1.500.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 1.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Είναι γνωστό ότι το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να επενδύσουν στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 kWp. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις έχουν σημαντικές αποδόσεις επί των επενδυμένων κεφαλαίων και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον μας.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων.
www
.heliosres.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Β. Φατούρου, 210 6893966,
vfatourou@heliosres.gr

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ !

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 ΜW με trackers διπλού άξονα στο Δήμο Σουλίου Θεσπρωτίας.

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 ΜW με trackers διπλού άξονα στο Δήμο Σουλίου Θεσπρωτίας.

Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 3.700.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας αντίστοιχα την έκλυση τουλάχιστον 3.150 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Η HELIOSRES έχει έως σήμερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 10 MW πανελλαδικά, ενώ μέσα στο επόμενο τετράμηνο θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέων σταθμών συνολικής ισχύος 3,6 MW. Πολύ επιτυχημένη είναι η παρουσία της HELIOSRES και στην αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και έως σήμερα ολοκληρώσει την εγκατάσταση 103 συστημάτων πανελλαδικά.  Το σύνολο των παραπάνω υλοποιημένων εγκαταστάσεων κατατάσσουν την HELIOSRES ανάμεσα στους μεγαλύτερους εγκαταστάτες της χώρας μας.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2 MW ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ HELIOSRES

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την μελέτη και εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 ΜW στα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας.

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την μελέτη και εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 ΜW στα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου.

Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 2.600.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας ετησίως την έκλυση τουλάχιστον 2.600 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΥΝΔΕΣΗ 30 ΝΕΩΝ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 2,5 MW ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συνεχίζοντας την πετυχημένη πορεία και την δυναμική της παρουσία στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η HELIOSRES ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίμηνο, την σύνδεση 30 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 2,5 ΜW στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Συνεχίζοντας την πετυχημένη πορεία και την δυναμική της παρουσία στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η HELIOSRES ολοκλήρωσε το τελευταίο τρίμηνο, την σύνδεση 30 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 2,5 ΜW στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υλοποιήθηκαν στην Κρήτη, την Ρόδο, την Καλαμάτα και το Αγρίνιο.

Εντός του επόμενου τριμήνου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών  συνολικής ισχύος 3,0 MW.

Ιδιαίτερα επιτυχημένη είναι η παρουσία της HELIOSRES και στην αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα ήδη συνδέσει 15 συστήματα σε στέγες στο δίκτυο της ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 30 ΦΒ συστήματα ιδιωτών.

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΦΒ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ !

Την επέκταση του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚΑ.

Την επέκταση του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, η εν λόγω απόφαση, με τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις», συμπληρώνει το ειδικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτήρια που θα έχουν έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Στο πνεύμα αυτό δίνεται το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.ά.Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται, όχι μόνο στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα με το σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5kWp.

Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Τα σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου και μη διασυνδεδεμένων νησιών.

 

Η ΚΥΑ έχει ως εξής:

Θέμα: Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Τροποποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 12323/ΓΓ175/09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1079/04.06.2009), με την οποία καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10kWp, σε κτηριακές εγκαταστάσεις ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Το πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11, του ν. 1577/85, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτηρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:«Το Πρόγραμμα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται, για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5kWp».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτήριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, προσκομίζονται από τον κύριο του φωτοβολταϊκού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ''Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς''(ΦΕΚ …), υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του φωτοβολταϊκού και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου».

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:«Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης και κάθε απαιτούμενο δικαιολογητικό κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ''Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτήρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς'' (ΦΕΚ …),

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής:«2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αναρτά στο δικτυακό της τόπο στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ισχύος που αντιστοιχεί στα αιτήματα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, νησί ή νησιωτικό σύμπλεγμα, την ήδη συμβασιοποιημένη ισχύ, καθώς και του χαρακτηρισμού των τοπικών δικτύων διανομής νησιών ή νησιωτικών συμπλεγμάτων ως κορεσμένα ή μη. Με την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ειδικά για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα αυτό».

7. Το άρθρο 2 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» τροποποιείται ως εξής: «Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία».

8. Το άρθρο 3 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» τροποποιείται ως εξής:«Το φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν.3468/2006 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τον Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την Υπουργική Απόφαση "Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων'' (ΦΕΚ B'1079/4.06.2009)) και τη λοιπή σχετική κείμενη νομοθεσία».

9. Στο άρθρο 6 του Παραρτήματος «Σύμβαση Συμψηφισμού» προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Ειδικότερα για τη μέτρηση της ενεργού ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτήρια και εγκαθίστανται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, έως την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι ως άνω διατάξεις».

10. Οι λοιποί όροι του Προγράμματος παραμένουν ως έχουν, όπως προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση που τροποποιείται με την παρούσα (ΦΕΚ Β' 1079).

Άρθρο 21. Κάθε αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας διάταξη καταργείται.2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός ΟικονομικώνΓεώργιος ΠαπακωνσταντίνουΗ Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΚωνσταντίνα Μπιρμπίλη

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΕ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σημαντικές αλλαγές, τόσο ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσο και ως το σχέδιο νόμου που είχε δοθεί για διαβούλευση το Δεκέμβριο 2009.

Ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σημαντικές αλλαγές, τόσο ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο, όσο και ως το σχέδιο νόμου που είχε δοθεί για διαβούλευση το Δεκέμβριο 2009.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο στα Φωτοβολταϊκά είναι οι παρακάτω :

 • Φωτοβολταϊκά ισχύος έως 1 MW εξαιρούνται από την υποχρέωση για λήψη άδειας παραγωγής . (Το όριο ισχύος ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίσταται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών)
 • Φωτοβολταϊκά ισχύος έως 500 kW σε γήπεδα-αγροτεμάχια καθώς και έργα σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως ισχύος εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
 • Όμως για Φωτοβολταϊκα που εγκαθίσταται σε γήπεδα-αγροτεμάχια απαιτείται η λήψη Βεβαίωσης Απαλλαγής από ΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
 • Κατ’ εξαίρεση υπόκειται σε διαδικασία ΕΠΟ Φωτοβολταϊκά ισχύος έως 500 kW εφόσον : α) εγκαθίσται σε περιοχές Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού και β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με άλλο Φωτοβολταϊκό Σταθμό και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το όριο των 500 kW
 • Ο νόμος απαγορεύει την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών σε αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας , με εξαίρεση μόνο σε εδαφικές εκτάσεις  του  δεν υπερβαίνουν το 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό. Στον νομό Αττικής απαγορεύεται εντελώς η εγκατάσταση σε αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας.
 • Στις συμβάσεις σύνδεσης στο Σύστημα ή Δίκτυο για σταθμούς που ο νόμος ορίζει ότι δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ( έως 1 MW) θα ορίζεται  αποκλειστική προθεσμία σύνδεσης στο δίκτυο και θα ορίζεται εγγύηση ή ποινική ρήτρα, η οποία θα καταπίπτει αν ο επενδυτής δεν υλοποιήσει την σύνδεση εντός της προθεσμίαςν υποχρέωση αυτή θα εξαιρούντια εγκαταστάσεις σε κτίρια ανεξαρτήτως ισχύος. Από τη (λεπτομέρειες στην υπουργική απόφαση εντός 2 μηνών από την δημοσίευση του νόμου)
 • Η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά σε κτίρια και στέγαστρα ανεξαρτήτως ισχύος, ανοίγει με τη δημοσίευση του νόμου.
 • Η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά έως 100 kW από τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες με εξέταση κατά προτεραιότητα, ανοίγει αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου.
 • Η διαδικασία αδειών και εξέταση νέων αιτημάτων για φωτοβολταϊκά έως 1 MW,  ανοίγει 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου.
 • Για τα υπόλοιπα έργα η διαδικασία θα ανοίξει μετά από σχετική υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός 3 μηνών από την δημοσίευση του νόμου.
 • Η προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Δικτύου  γίνεται δεσμευτική μόνο μετά την έκδοση ΕΠΟ ή της σχετικής βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ.
 • Οι τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν μεταβάλλονται με εξαίρεση την τιμή πώλησης των έργων έως 100 kW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπου εξισώνονται με τις τιμές πώλησης των μεγαλύτερων έργων (0,45 €/kWh από 0,50 €/kWh).
 • Η διαδικασία αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών έως 1 MW θα απαιτεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία και προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, η οποία θα καθίσταται δεσμευτική μετά τη βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
 • Σημαντική αλλαγή, τέλος, είναι η ίδρυση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ - φωτοβολταϊκών που θα είναι ένα one-stop shop, θα υπάγεται απ΄ ευθείας στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα έχει σκοπό την πλήρη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 1,0 MW ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

H HELIOSRES συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέλαβε πρόσφατα και την υλοποίηση δεκατριών (13) σταθμών συνολικής ισχύος 1,0 MW στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης.

H HELIOSRES συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέλαβε πρόσφατα και την υλοποίηση δεκατριών (13) σταθμών συνολικής ισχύος 1,0 MW στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης.

Η HELIOSRES και η HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Ρέθυμνο, θα ολοκληρώσουν την κατασκευή των σταθμών έως τον προσεχή Ιούλιο.

Πέρα από τους σταθμούς στην Κρήτη, η HELIOSRES έχει ήδη αναλάβει και θα ολοκληρώσει στο επόμενο επτάμηνο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 3,2 MW.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 και στελεχωμένη με έμπειρο κα εξειδικευμένο προσωπικό , προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών σταθμών.

ΔΕΗ : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΒ ΜΕΧΡΙ 20 kW

Ως γνωστόν, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.15450/18.07.2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1276/Β/24.07.2007 και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 123/2007) προέβλεπε συνολική ισχύ 50 MW για τους σταθμούς ισχύος έως και 20 kW μέχρι το τέλος του 2010.

Ως γνωστόν, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.15450/18.07.2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1276/Β/24.07.2007 και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 123/2007) προέβλεπε συνολική ισχύ 50 MW για τους σταθμούς ισχύος έως και 20 kW μέχρι το τέλος του 2010.

Με βάση τις αιτήσεις για σταθμούς της κατηγορίας αυτής που έχουν κατατεθεί στις Τοπικές Υπηρεσίες («Περιοχές») ΔΕΗ, όπως παρακολουθούνται μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, η συνολική αιτηθείσα ισχύς υπερέβη το ως άνω όριο των 50 MW.

Κατόπιν αυτού, αναστέλλεται προσωρινά από το πρωϊ της Δευτέρας 7ης Δεκεμβρίου 2009 η παραλαβή των αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και 20 kW με απόδοση αριθμού ΦΒ (φωτοβολταϊκού σταθμού) και αντίστοιχη δέσμευση ισχύος. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία της αρμόδιας Περιοχής ΔΕΗ και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία, ώστε να τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, χωρίς καταβολή του ποσού των 300 €, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων είναι πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και της Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν στο μέλλον, σε συνάρτηση με το περιθώριο ισχύος που θα αποδεσμευτεί από την ακύρωση παλαιών αιτήσεων που αδρανούν (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη), καθώς και σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθμών από το ΥΠΕΚΑ, ενόψει της επικείμενης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τους σταθμούς ΑΠΕ.

Επισημαίνεται ότι οι Περιοχές ΔΕΗ θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνουν κανονικά αιτήσεις:
α) για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW (και μέχρι και 100 kW)
β) για σταθμούς ισχύος μέχρι και 10 kW του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης σε κτιριακές εγκαταστάσεις (στέγες)»
γ) για σταθμούς αυτοπαραγωγών ισχύος μέχρι και 100 kW.

ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Φ-Β ΠΑΡΚΟΥ 99,90 kWp ΣΤΑ ΣΑΓΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp στα Σαγέϊκα Αχαϊας από την HELIOSRES.

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 99,90 kWp στα Σαγέϊκα Αχαϊας από την HELIOSRES.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 135.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 113 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES.  H HELIOSRES συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα διασυνδέσει πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα, έχει αναλάβει την εγκατάσταση τριών ακόμα φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ονομαστικής ισχύος 300 kWp.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων .

HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έχοντας στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και φωτοβολταϊκών έργων «με το κλειδί στο χέρι» και για την αγορά της Κρήτης, η HELIOSRES Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Παγώνης Τεχνική Εταιρεία συνεργάστηκαν ιδρύοντας την HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα το Ρέθυμνο (Μ. Πορτάλιου 5-7).

Έχοντας στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και φωτοβολταϊκών έργων «με το κλειδί στο χέρι» και για την αγορά της Κρήτης, η HELIOSRES Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Παγώνης Τεχνική Εταιρεία συνεργάστηκαν ιδρύοντας την HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα το Ρέθυμνο (Μ. Πορτάλιου 5-7).

 

Η HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες επιδότησης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλη την Κρήτη.

Η νέα αυτή εταιρεία με  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων της HELIOSRES, την τεχνογνωσία της Παγώνης Τεχνική, την πελατοκεντρική φιλοσοφία της και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σας, στην υλοποίηση  φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κρήτη.

Η HELIOSRES ΚΡΗΤΗΣ θα συμμετέχει στη 2η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, από τις 13-16 Νοεμβρίου  2009.

ΝΕΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Φ-Β ΠΑΡΚΟΥ 98,82 kWp ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 98,82 kWp στους Αγ.Θεοδώρους Κορινθίας από την HELIOSRES.

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 98,82 kWp στους Αγ.Θεοδώρους Κορινθίας από την HELIOSRES.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 132.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 112 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES.

H HELIOSRES συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα διασυνδέσει τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, έχει αναλάβει και θα ολοκληρώσει στο επόμενο τρίμηνο και την εγκατάσταση τριών ακόμα φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ονομαστικής ισχύος 300 kWp.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 99,84 kWp ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp στο Δίστομο Βοιωτίας από την HELIOSRES.

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp στο Δίστομο Βοιωτίας από την HELIOSRES.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 132.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 112 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES.

H HELIOSRES συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει αναλάβει και θα ολοκληρώσει στο επόμενο δίμηνο και την εγκατάσταση δύο ακόμα φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ονομαστικής ισχύος 200 kWp.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών συστημάτων .

ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 19,80 kWp ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 19,80 kWp στο Καινούργιο Αγρινίου.

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 19,80 kWp στο Καινούργιο Αγρινίου.

 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 26.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 22 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών συστημάτων .

 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 99,40 kWp ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ

Ολοκληρώθηκε από την HELIOSRES η διασύνδεση ενός ακόμα φωτοβολταϊκού πάρκου ‘’ΑΚΡΙΒΗ 1’’ ονομ. ισχύος 99,40 kWp στην Θήβα, για λογαριασμό της εταιρείας «Λουκάς Λαλιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.».

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση περίπου 165.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή περίπου 140 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από την HELIOSRES Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη  φωτοβολταϊκών συστημάτων .

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ !

Υπεγράφη σήμερα από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ενεργοποιεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 10 kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Υπεγράφη σήμερα από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ενεργοποιεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 10 kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ηπειρωτικό Σύστημα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

Στόχος είναι η εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της χώρας, η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης διασποράς των ΦΒΣ, η αντιμετώπιση της αιχμής της ζήτησης ενέργειας που εμφανίζεται το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων, η συμμετοχή των πολιτών στην "πράσινη" ανάπτυξη, η ανανέωση του ενδιαφέροντος της αγοράς και η συνδρομή στην επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ.

Όπως ανακοινώθηκε πριν από δύο βδομάδες από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κ. Μουσουρούλη, το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου 2009, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού ως εξής:

Παρέχεται σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55 €/kwh για 25ετια ανά εγκατάσταση (αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του ΔΤΚ ή στο 140% της Μέσης ΟΤΣ). Από 2012 προβλέπεται μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία.

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού.

Οι διαδικασίες για τον πολίτη - παραγωγό - καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες μέσω των τοπικών Υπηρεσιών ΔΕΗ και του λογαριασμού ΗΕ.

Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση ΥΠΑΝ - ΥΠΕΧΩΔΕ παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δεν υπάρχει καμία Φορολογική ή ασφαλιστική Υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων έναρξης εργασιών, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος).

Με δεδομένο όλα τα παραπάνω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ οι όροι εγκατάστασης θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργου Σουφλιά.

KYA_Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Πού μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό (ΦΒ) σύστημα;
Το Πρόγραμμα αφορά συστήματα μέχρι 10 kWp, στο δώμα ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά.

2. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα; Προϋποθέσεις.
Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.

Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το ΦΒΣ χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση - ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του θερμοσίφωνα για μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιμη θερμότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη της ΦΒ εγκατάστασης στο Πρόγραμμα.

3. Πώς υλοποιείται η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών ή η παραχώρηση του χώρου σε ένα συνιδιοκτήτη;
Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

4. Σε παλιά πολυκατοικία χωρίς κανονισμό πως μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταικό;
Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

5. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν) μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του φωτοβολταικό σύστημα;
Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.

6. Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;
Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

7. Διαδικαστικά θέματα : Συμβάσεις, φορολογικά (εκπτώσεις, δήλωση φόρου εισοδήματος κλπ).
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Δεν απαιτείται καμία ενεργειακή άδεια που έχουμε για τους μεγαλύτερους σταθμούς.

Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.

8. Φορολογικά θέματα.
H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.

Ο πολίτης παραγωγός - καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι.

9. Πολεοδομικά : τι σημαίνει έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308) όπως κάθε φορά ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Κόστη.
Όλα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW που είναι περίπου τα 5.000 € ανά kW (και με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 € ανά kW). Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω κόστος είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά κλπ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των 10 ετών.

11. Ρολόγια ΔΕΗ : Πόσα, σχέση ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ, ποιος πληρώνει το ρολόι;
Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη Φ/Β εγκατάσταση ενέργειας και της μικρής απορροφούμενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π.χ. κάμερα, συναγερμός). Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ η οποία να θυμίσουμε ότι είναι μια Α.Ε. Άλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500 € και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του Φ/Β.

12. Παραδείγματα εγκαταστάσεων με το κόστος επένδυσης ανά τεχνολογία και την απόσβεση.
Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας π.χ. πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000- 35.000 € (5.000€/kw) και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ο. 1.300 kWh/ ετησίως).

Παράλληλα, η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000- 7000 kwh/ ετησίως που κοστίζει 0,12€/ kwh, και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια 5-7 kw από ΦΒ σύστημα.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας γίνεται ταυτόχρονα με αυτή της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο κάτοχο άδειας προμήθειας, ο οποίος για το σκοπό αυτό ενεργεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου σχετική πιστωτική εγγραφή.

Με τον λογιστικό συμψηφισμό των εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια και του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι πιστωτικός.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Περίπτωση που κάποιος εγκαταστήσει σε 80 τμ. 5 kw που κοστίζουν 25.000 €, πάρει δάνειο για το μισό κόστος (12.500 €) με ευνοϊκούς όρους δεδομένης της 25ετης σύμβασης και εγκαταστήσει το ΦΒ σύστημα:
5 Kw * 1300 kwh* 0,55 €/kwh = 3.575 € έσοδα/ετησίως
Από αυτά αφαιρούνται περί τα 1.500 € αποπληρωμή δάνειου και συντήρηση του εξοπλισμού. Οπότε, καθαρά έσοδα 2.100 €/ ετησίως, που σημαίνει απόσβεση των δικών του χρημάτων σε 5-6 χρόνια.
Από την άλλη ένα μέσο νοικοκυριό (με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό) καταναλώνει μ.ο. 5.000 kWh/ετησίως.
5.000 kwh* 0,12 €/kwh= 600 € κόστος/ετησίως.

13. Πώς θα γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας του πωλούμενου ρεύματος με τον λογαριασμό κατανάλωσης της ΔΕΗ;
Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήματος. Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

14. Νησιά.
Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό είναι τεχνικά πιο δύσκολο καθώς απαιτεί ειδική προετοιμασία σε κάθε νησί. Επιπλέον το θέμα σχετίζεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος από το δίκτυο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ Σε κάθε περίπτωση, θα η αντιμετώπιση του θέματος το συντομότερο δυνατό.

15. Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Στο Υπουργείο θα υπάρχει βάση με τα στοιχεία του τεχνικού κόσμου που ασχολείται με τα ΦΒ. Η ένταξη στη βάση θα γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, σε κάθε όμως περίπτωση η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην ελεύθερη αγορά.

16. Είναι έτοιμη η ΔΕΗ;
Η ΔΕΗ θα αναλάβει όλο το βάρος της υλοποίησης του προγράμματος το μηχανογραφικό της σύστημα προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και με την έκδοση της ΚΥΑ θα είναι καθ' όλα έτοιμη.

17. Υπάρχει περιορισμός ισχύος;
Μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις έως 10 kW και σε πρώτη φάση δεν θα υπάρχει άνω όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στη επικράτεια. Είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντικά απόφαση για να τεθεί κάποιο άνω όριο συνυπολογίζοντας και η συνολική ισχύ των σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους.

18. Υπάρχει επάρκεια ΦΒ στην αγορά;
Δραστηριοποιούνται γύρω στις 200 εταιρείες. Σημαντικό είναι ότι υλοποιούνται και 5 ελληνικές παραγωγικές μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής πανέλων 200 MW.

19. Υπάρχει επιχορήγηση;
Όχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο Δίκτυο είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασία φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κτλ.

H HELIOSRES ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΪ

Στα πλαίσια της εκπομπής Econews της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ την 18/3/2009, υπήρξε αφιέρωμα σε ένα πρωτοποριακό φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο εγκαταστάθηκε από την HELIOSRES και το οποίο έδωσε λύση στο πρόβλημα της εμπορικής εταιρείας ΕΙΣΑΓΥΑΛ.

Στα πλαίσια της  εκπομπής Econews της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ την 18/3/2009, υπήρξε αφιέρωμα σε ένα πρωτοποριακό φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο εγκαταστάθηκε από την HELIOSRES και το οποίο έδωσε λύση στο πρόβλημα της εμπορικής εταιρείας ΕΙΣΑΓΥΑΛ.

 

Το σύστημα αυτό αποτελεί το πρώτο τριφασικό, διασυνδεδεμένο και εφεδρικό φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα (5.400 Wp) .

Για περισσότερα : http://www.skai.gr/master_avod.php?id=114733&lsc=1

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Αναλυτικότερα, το άρθρο 27Α του νέου νόμου που αφορά τα φωτοβολταϊκά έχει ως εξής:

Άρθρο 27Α Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

 

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’),αντικαθίσταται ως εξής:«β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση, εκτός απότην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, γίνεται με βάση ταστοιχεία του ακόλουθου πίνακα:».

2. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ του πίνακα που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, διαγράφονται.

3. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούςγίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα (€/MWh):

Έτος Μήνας Α Β Γ Δ
    Διασυνδεδεμένο
    > 100kW <= 100kW > 100kW <= 100kW
2009 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 500,00
2009 Αύγουστος 400,00 450,00 450,00 500,00
2010 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 500,00
2010 Αύγουστος 392,04 441,05 441,05 490,05
2011 Φεβρουάριος 372,83 419,43 419,43 466,03
2011 Αύγουστος 351,01 394,88 394,88 438,76
2012 Φεβρουάριος 333,81 375,53 375,53 417,26
2012 Αύγουστος 314,27 353,56 353,56 392,84
2013 Φεβρουάριος 298,87 336,23 336,23 373,59
2013 Αύγουστος 281,38 316,55 316,55 351,72
2014 Φεβρουάριος 268,94 302,56 302,56 336,18
2014 Αύγουστος 260,97 293,59 293,59 326,22
Για κάθε έτος ν  από το 2015 και μετά 1,3 x μΟΤΣν-1 1,4 x μΟΤΣν-1 1,4 x μΟΤΣν-1 1,5 x μΟΤΣν-1
μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1

 

4. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό και απορροφάται από τοΣύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 παρ. 1 του ν.3468/2006, τιμολογείται σε μηνιαία βάση και ανά μεγαβατώρα (MWh) της απορροφώμενηςηλεκτρικής ενέργειας.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί ναμεταβάλλονται οι τιμές του ανωτέρω πίνακα. Για την μεταβολή αυτή, λαμβάνονται κυρίωςυπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, οβαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ και οι επιπτώσεις για τονκαταναλωτή από τη σχετική επιβάρυνση λόγω του ειδικού τέλους ΑΠΕ.

5. α) Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που υπογράφεται η Σύμβαση Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός δεκαοχτώ (18)μηνών για τους σταθμούς ισχύος έως 10 MW και εντός τριανταέξι μηνών (36) για τους σταθμούς ισχύος από 10 MW και άνω. Σε αντίθετη περίπτωση, ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος που πραγματοποιείται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας ή για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, με βάση την ισχύπου διαθέτει ο σταθμός κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.β) Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα, αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατάποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή που αναφέρεται στον πίνακα αυτό, αναπροσαρμοσμένη κατά τα ανωτέρω, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής τουΣυστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά30%, 40%, 40% και 50%, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις Α, Β, Γ, και Δ του ανωτέρω πίνακα,η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενο έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους ως άνω συντελεστές.γ) Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για σταθμούς που δεν έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία  ή δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους, τροποποιούνται,σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.δ) Οι παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν θέσει σε λειτουργία τους σταθμούς τους, κατά τα ανωτέρω, μπορούν, είτε να τροποποιήσουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στον Φεβρουάριο 2009 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση των σταθμών σε λειτουργία, είτε να συνεχίσουν την εκτέλεσητης ισχύουσας σύμβασης. Αν όμως ασκήσουν το δικαίωμα της ανανέωσης της σύμβασης,κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ως τιμή πώλησης θα συνομολογείται, κατά τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω πίνακα, αυτή που αντιστοιχεί στο μήνα και έτος της ανανέωσης.

6. Στο Πρόγραμμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, προστίθεται χρονοδιάγραμμα χορήγησης αδειών παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης για αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίσταται στην ελληνική επικράτεια, για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνώμη ήαπόφαση της ΡΑΕ, λαμβανομένων υπόψη του αριθμού των αιτήσεων, του χρόνου υποβολής τους, της ασφάλειας της λειτουργίας του Συστήματος και του Δικτύου και της επιβάρυνσης του καταναλωτή μέσω του ειδικού τέλους υπέρ των ΑΠΕ. Ειδικά, οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 του ν.3468/2006, μέχρι την 28-2-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007, μέχρι την 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και μέχρι την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τηνυποβολή αιτημάτων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 10 MW στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η υποβολή αιτημάτων γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται η ελάχιστη ισχύς κάθε έργου και η εκάστοτε προκηρυσσόμενη προς αδειοδότηση ισχύς.

7. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απόφωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίαςτων σταθμών.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε στέγες και προσόψεις κτιρίων σύμφωνα με τους ισχύοντες όρουςδόμησης. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητααπορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα ανωτέρω Συστήματα μπορεί να προβλέπεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας στα κτίρια αυτά. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεταικαι o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος».

9. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2244/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001, αντικαθίσταται ως εξής:«Για την εγκατάσταση σταθμών εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, για παραγωγήηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, και ανεμογεννητριών, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση εργασιών που χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της περιοχής της εγκατάστασης κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου καθώςκαι τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών.»

H HELIOSRES ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2000

Η HELIOSRES Renewable Energy Sources πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα πιστοποίησης NIS Zertifizierungs - und Umweltgutachter GmbH.

Η HELIOSRES  Renewable Energy Sources  πιστοποιήθηκε από το διεθνή φορέα πιστοποίησης NIS Zertifizierungs - und Umweltgutachter GmbH Γερμανίας, για την  εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2000.

To πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά : μελέτες, εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η HELIOSRES  δεσμεύεται  να βελτιώνει συνεχώς το σύνολο των διεργασιών της, ώστε να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Με  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την πελατοκεντρική φιλοσοφία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες της  και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η HELIOSRES αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη  σας στην υλοποίηση ενεργειακών έργων Α.Π.Ε..

Προτεραιότητα μας στην HELIOSRES, σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας  καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησής του. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με το συνεχή έλεγχο αλλά και την διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και πόρων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή του έργου.

Έχοντας εξασφαλίσει δε συνεργασία με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών συστημάτων και εξοπλισμών Α.Π.Ε. παγκοσμίως, η HELIOSRES εγγυάται την καλύτερη δυνατή απόδοση και εύρυθμη λειτουργία των έργων που αναλαμβάνει.

Καλύψτε τις ανάγκες σας σε ηλεκτρική ενέργεια με Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα της HELIOSRES

Στην HELIOSRES σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη κάθε ενεργειακής ανάγκης σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες και γενικά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις που είτε δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ ή που επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα.

Στην HELIOSRES σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αυτόνομα συστήματα παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη κάθε ενεργειακής ανάγκης σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες και γενικά σε κάθε είδους εγκαταστάσεις που είτε δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ ή που επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα.

Έχοντας πάντα υπόψη μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνσή σας έχουμε δημιουργήσει μια σειρά αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος μπορείτε να επιλέξετε από τον κατάλογο (751 KB) αυτό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας !

Πέραν των προγραμμάτων και λύσεων που αναφέρονται στον κατάλογο μας, υπάρχει πάντα και η δυνατότητα σχεδίασης και εγκατάστασης οποιουδήποτε αυτόνομου συστήματος, προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο (277 KB), στείλτε το στην εταιρεία μας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας υποβάλλουμε την πρόταση μας.

Εναρξη κατάθεσης αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σε νησιά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων επενδυτών για την εγκατάσταση φωτοβολαϊκών μονάδων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Χίο, Λέσβο, Σάμο, Λήμνο) από 2 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2007.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων επενδυτών για την εγκατάσταση φωτοβολαϊκών μονάδων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Χίο, Λέσβο, Σάμο, Λήμνο) από 2 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου 2007. Οι αιτήσεις αυτές θα αφορούν φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 150 KW, που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του Ν.3468/2006.

Η HELIOSRES παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση ενεργειακών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα.

Η υποδοχή των φακέλλων από την ΡΑΕ θα γίνεται: α) για την Κρήτη από τις 2 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2007 και β) για τα υπόλοιπα μη διασυνδεδεμένα νησιά από την 1η Αυγούστου έως την 28η Σεπτεμβρίου 2007. Θα ακολουθήσει νέα σχετική απόφαση από την ΡΑΕ για τα διασυνδεδεμένα νησιά, όπως πχ η Εύβοια.

Ο νόμος για τις ΑΠΕ (Ν.3468/2006) σε συνδυασμό με τις σημαντικές επιδοτήσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.3299/2004) εξασφαλίζουν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, με υψηλές αποδόσεις επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η HELIOSRES προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη φωτοβολταικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους βήματα, που απαιτούνται για την υλοποίηση ενεργειακών έργων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), επικοινωνήστε μαζί μας.

Λύσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η HELIOSRES παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να αξιοποιήσουν τα νέα ΠΕΠ και να ωφεληθούν από τις επιδοτήσεις που αφορούν επενδύσεις για την υλοποίηση ενεργειακών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η HELIOSRES παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να αξιοποιήσουν τα νέα ΠΕΠ και να ωφεληθούν από τις επιδοτήσεις που αφορούν επενδύσεις για την υλοποίηση ενεργειακών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για Εμπόριο - Υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει ήδη και οι ΜΜΕ που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτά έχουν τη δυνατότητα να αποταθούν στην HELIOSRES. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΕΠ, ΚΠΣ).

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι οι δαπάνες που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω των ΠΕΠ έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το συγκεκριμένο κόστος και επιπλέον να λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αποτελούν μια εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση και ελκυστική προοπτική λόγω της ύπαρξης πλούσιου δυναμικού των περισσότερων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας. Η HELIOSRES προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη κάθε ενεργειακού έργου.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγραμμάτα (ΠΕΠ)

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους του τριτογενή τομέα, δηλαδή στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων.

Η HELIOSRES δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων και σύνταξης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης (πχ Αναπτυξιακός Νόμος, ΠΕΠ, ΚΠΣ).

Επίσης δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων, που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα.

Αυτό δίνει στην HELIOSRES τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και στην παροχή εξειδικευμένων μελετών και εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις που επιθυμούν (μέσω των ΠΕΠ) να επιδοτηθούν για την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμισης ή και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (η οποία και συμπεριλαμβάνεται και στην κατηγορία των επιλέξιμων δαπανών).

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την πελατοκεντρική φιλοσοφία, τους έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες της και την σημαντική τεχνογνωσία σε εφαρμογές φωτοβολταϊκών και υβριδικών συστημάτων, η HELIOSRES παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην υλοποίηση ενεργειακών έργων και σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Η επίσημη προκήρυξη, με τους τελικούς όρους, έχει δημοσιευθεί και ισχύουν τα παρακάτω:

- Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

 • να απασχολούν 0-49 άτομα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας το έτος 2006)
 • να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Α και Β και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ΄ (τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12μηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).
 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους
 • η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού και πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των επιλέξιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.

 

Οι μεγαλύτεροι συνεργάτες μας

created byInternet Business Hellas